Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību” otrā posma aktualitātes

 

2019.gada 2.posmā (01.04.2019-30.06.2019):

  • Sagatavots apskatraksts “Agricultural biomass /waste as adsorbents for toxic metal decontamination of aqueous solutions” un iesniegts publicēšanai žurnālā “Journal of Molecular Liquids” (1.kvartiles žurnāls).
  • Notikusi pētniecības vizīte uz Lapēnrantas Tehnisko universitāti (starptautiskās mobilitātes ietvaros).
  • Ievietota informācija par projektu tīmekļa vietnē www.researchgate.net - https://www.researchgate.net/profile/Artis_Robalds/projects
  • Sagatavoti un publicēti vairāki raksti tīmekļa vietnē www.biosorption.info
  • Notikusi dalība starptautiskā konferencē “17th International conference on chemistry and the environment”, kurā prezentēts ziņojums par retzemju metālu biosorbentiem “The removal of rare earth elements (REEs) by biosorbents: A bibliographic analysis and a systematic review of recent studies”.
  • Analizēti ievāktie biosorbentu paraugi (metālu koncentrācija, pelnainība, organisko vielu saturs) un kartupeļu šūnsula (metālu koncentrācija).
  • Apkopoti zinātniskie raksti par kartupeļu šūnsulas raksturošanu un izmantošanu. Iesākts darbs pie raksta sagatavošanas par minēto tēmu.

 

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

 

Informācija sagatavota: 30.07.2019.

l