logo

Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību” divpadsmitā posma aktualitātes.

 

Divpadsmitajā pētniecības posmā (01.10.2021.-31.12.2021):

  • Noslēgušas divas klātienes mobilitātes aktivitātes (pētniecības vizītes) Lapēnrantas Tehniskajā Universitātē Somijā, profesora Tuomo Sainio  vadībā (https://scholar.google.com/citations?user=y_jVxy8AAAAJ&hl=th). Vizīšu laikā veikti pētījumi iepriekš veikto rezultātu papildināšanai – sorbcijas pētījumi kolonnas režīmā (ar dažādiem plūsmas ātrumiem), izmantojot iepriekš raksturotos biosorbentus, piemēram, zirņu miziņas un griķu sēnalas.
  • Iesniegts publicēšanai apskatraksts Magnetic adsorbents for effective removal and recovery of rare earth elements from aqueous solutions: A systematic and critical review. Raksts sniedz informāciju par magnētiskiem adsorbentiem retzemju metālu adsorbcijai, iekļaujot izvērstu apskatu par pētījumos izmantotajām analītiskajām metodēm – termogravimetriju, SEM, TEM, XRD, FTIR, VSM. Sagatavotais raksts (preprint) ir pieejams šeit: shorturl.at/jtzG7
  • Notikusi piedalīšanās jaunatnes forumā Zinātne mums apkārt. Ziņojuma (prezentācijas) nosaukums - Dabas materiālu izmantošana notekūdeņu attīrīšanā un citās vides tehnoloģijās. Prezentācijas ieraksts ir pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=X7oZd2L8CFo
  • Notikusi piedalīšanās starptautiskā konferencē EcoBalt 2021. Ziņojuma (prezentācijas) nosaukums - Recovery of microelements from potato juice by biosorbents.

 

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133805,88 EUR, no kurām 85% (113734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

 

Informācija sagatavota: 15.01.2022.