Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību” devītā posma aktualitātes

9. pētniecības posmā (01.01.2021.-31.03.2021.):

  • Uzsāktas tiešsaistes mobilitātes aktivitātes (trīs tiešsaistes apmācību kursi, kurus rīko Lapēnrantas Tehniskā Universitāte (universitāte Somijā, uz kuru jau iepriekš ir veiktas pētniecības vizītes strarptaustiskās mobilitātes ietvaros), kas palīdzēs veikt kvalitatīvu iegūto rezultātu apstrādi un interpretēšanu  -  Knowledge Discovery and Process Data Analysis, kā arī stiprinās zināšanas par pētījumos izmantotajiem materiāliem un metodēm - Nano and Hybrid Materials un Environmental and Industrial Analytics. Kopējais darba apjoms kursu ietvaros – 390 h, un kursi noslēgsies nākamajā projekta īstenošanas posmā.
  • Turpināts darbs pie arī nodaļas sagatavošanas grāmatai Advanced Materials for Sustainable Environmental Remediation: Terrestrial and Aquatic Environments (izdevējs - Elsevier). Nodaļas sagatavošanā piesaistīta plašs ekspertu loks, tādējādi stiprinot sadarbību ar citām pētniecības grupām Latvijā (projekta ietvaros paredzētā aktivitāte, sakaņā ar karjeras attīstības plānu).
  • Iegūtas padziļinātas zināšanas par zinātnisko projektu sagatavošanu un vadību, piedaloties: 1) Latvijas Jauno zinātnieku apvienības un  "Apvārsnis 2020" Nacionālā kontaktpunkta rīkotajā pasākumā Eiropas pētniecības padomes finansējuma piesaiste (Prof. Andra Ambaiņa pieredzes stāsts); 2) VIAA rīkotajā webinārā Projektu vadība “Apvārsnis” projektu īstenošanas ietvaros.
  • Īstenotas pieredzes apmaiņas aktivitāte, piedaloties IZM un RTU rīkotajā pasākumā Ideācijas sesija par potenciālajiem risinājumiem ūdens tehnoloģiju sektorā atbilstoši Eiropas Savienībai un Latvijai svarīgiem virzieniem.

 

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133805,88 EUR, no kurām 85% (113734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

 

Informācija sagatavota: 16.04.2021.

l