Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību” desmitā posma aktualitātes

 

Desmitajā pētniecības posmā (01.04.2020.-30.06.2021.) (no kuriem faktiskais darba apjoms ir bijis divu mēnešu apjomā atvaļinājuma dēļ):

  • Noslēgušās tiešsaistes mobilitātes aktivitātes (trīs tiešsaistes apmācību kursi, kurus rīko Lapēnrantas Tehniskā Universitāte (universitāte Somijā, uz kuru jau iepriekš ir veiktas pētniecības vizītes strarptaustiskās mobilitātes ietvaros), kas snieguši zināšanas, lai veiktu kvalitatīvu iegūto rezultātu apstrādi un interpretēšanu  -  Knowledge Discovery and Process Data Analysis, kā arī stiprinātas zināšanas par pētījumos izmantotajiem materiāliem un metodēm - Nano and Hybrid Materials un Environmental and Industrial Analytics. Kopējais darba apjoms kursu ietvaros – 390 h.
  • Par 95 % pabeigts apjomīgs darbs pie apskatraksta (kas iepriekš bija paredzēts kā nodaļa Elsevier grāmatā) - Magnetic adsorbents for effective removal and recovery of rare earth elements from aqueous solutions: A systematic and critical review. Raksts sniedz informāciju par magnētiskiem adsorbentiem retzemju metālu adsorbcijai, iekļaujot izvērstu apskatu par pētījumos izmantotajām analītiskajām metodēm – termogravimetriju, SEM, TEM, XRD, FTIR, VSM.
  • Piedalīšanās ar īsu prezentāciju pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākumā Kontaktbirža projektu iesniedzējiem un Latvijas zinātniekiem diasporā, kuru rīkojusi Latvijas zinātnes padome.
  • Izveidots un publicēts literatūras saraksts par magnētiskajiem adsorbentiem un retzemju metālu atgūšanu - shorturl.at/dJMXY.  

 

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133805,88 EUR, no kurām 85% (113734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

 

Informācija sagatavota: 16.07.2021.

 

l