Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību” ceturtā posma aktualitātes

 

2019.gada 4.posmā (01.10.2019-31.12.2019):

  • Notikusi pētniecības vizīte uz Lapēnrantas Tehnisko universitāti (starptautiskās mobilitātes ietvaros). Pētniecības vizītes laikā veikta biosorbentu paraugu CHN analīzes (iekārta - The Flash 2000). Uzņemti biosorbentu attēli, izmantojot optisko mikroskopu. Notikusi iepazīšanās ar fosfora noteikšanas metodi, izmantojot ICP iekārtu.
  • Uzsākta divu rakstu sagatavošana: 1) apskatraksts par retzemju metālu biosorbciju; 2) raksts par mikroelementu atgūšanu no pārtikas ražošanas blakus produktiem.
  • Sagatavoti un iesniegti divi abstrakti konferencei “The General Assembly 2020 of the European Geosciences Union (EGU)”, kas norisināsies 2020.gada maijā.
  • Pētnieks A.Robalds uzlabojis prasmes un zināšanas, apmeklējot angļu valodas kursus un lekciju kursu par datu statistisko apstrādi.
  • Turpināts darbs pie biosorbentu un kartupeļu šūnsulas raksturošanas.

 

 

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

 

Informācija sagatavota: 16.01.2020.

l