Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību” astotā posma aktualitātes.

8. pētniecības posmā (01.10.2020.-31.12.2020.):

  • Sniegta intervija raidījuma “Izziņas Impulss” pārstāvjiem par projekta mērķiem, pētījuma nepieciešamību un sasniegtajiem rezultātiem. Sniegtā intervija tiks integrēta kādā no 2021.gada pirmajiem raidījumiem.
  • Lai noteiktu biosorbentu (pārtikas ražošanas blakusproduktu) spēju saistīt olbaltumvielas no ūdens šķīdumiem, veikti sorbcijas pētījumi laboratorijas apstākļos, izmantojot vairākus biosorbentus, piemēram, kviešu klijas, upeņu izspiedas, zirņu ārējos apvalkus. Pētīta šādu parametru ietekme uz sorbcijas kapacitāti: olbaltumvielu koncentrācija, kontakta laiks starp sorbentu un adsorbātu, šķīduma pH. Olbaltumvielu koncentrācija šķīdumos noteikta, izmantojot bicinhonīnskābes metodi (angļu val. - bicinchoninic acid (BCA) assay).
  • Balstoties uz iepriekš iegūtajiem rezultātiem, sagatavotas paplašinātās tēzes konferencei “Wastewater, Water and Resource Recovery Conference”. Paplašināto tēžu nosaukums - Recovery of proteins from food processing side streams by biosorbents.
  • Paralēli laboratorijas pētījumiem, turpināts darbs pie zinātnisko rakstu, kā arī nodaļas sagatavošanas grāmatai Advanced Materials for Sustainable Environmental Remediation: Terrestrial and Aquatic Environments (izdevējs - Elsevier).
  • Pēcdoktorants Artis Robalds piedalījies Izglītības un zinātnes ministrijas (sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti) rīkotajā INTERREG EUROPE transnacionālās sadarbības programmas projekta “iWatermap” iesaistīto pušu darbseminārā “Izaicinājumi ūdens tehnoloģiju sektorā Eiropā un Latvijā”, kā arī vebinārā “Nature-based solutions for wastewater treatment” (rīkotājs - International Water Association).

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133805,88 EUR, no kurām 85% (113734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

 

Informācija sagatavota: 16.01.2021.

 

l