Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 „Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” trešā posma aktualitātes

Ar 2019. gada 1. janvāri institūtā “BIOR” sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) uzsākta pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/247 “Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” īstenošana. Projektu īsteno vadošais pētnieks Dzintars Začs.

Atskaites perioda laikā no 01.07.2019. līdz 30.09.2019. tika veikta zinātniskās literatūras izpēte un sistematizēta informācija par potenciāli piesārņotām pārtikas produktu grupām ar noturīgiem organiskiem piesārņotājiem.

Tika veikta pārtikas produktu atlase un paraugu analīze izmantojot izstrādātas analītiskās metodes.

Tika apkopota informācija par izstrādāto analītisko metodi polihlorēto parafīnu noteikšanai pārtikas produktos izmantojot augstas izšķirtspējas masspektrometriju un iegūtie rezultāti tika prezentēti ikgadējā starptautiskajā zinātnieku simpozijā “39th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants “Dioxin 2019”” (Kioto, Japāna).

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 
21.10.2019.
 

l