Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 sestā posma aktualitātes

Ar 2019. gada 1. janvāri Institūtā “BIOR” sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) uzsākta pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/247 “Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” īstenošana. Projektu īsteno vadošais pētnieks Dzintars Začs.


Atskaites perioda laikā no 01.04.2020 līdz 30.06.2020 tika izstrādātas analītiskās metodes mazpētīto noturīgo organisko piesārņotāju (piem., polihlorētie naftalīni) analīzēm pārtikas produktos, izmantojot augstas izšķirtspējas masspektrometriju.
Tika veikta pārtikas produktu analīze, izmantojot iepriekš izstrādātās analītiskās metodes, un tika apkopoti sastopamības dati par savienojumiem no vairākām piesārņotāju klasēm.


Iepriekš sagatavota zinātniskā publikācija par piesārņotāju sastopamību, uztura uzņemšanu un riska novērtēšanu tika iesniegta žurnālā publicēšanai. 

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Publikācija sagatavota 14.07.2020.
 

logo