Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 „Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” pirmā posma aktualitātes

Ar 2019. gada 1. janvāri institūtā “BIOR” sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) uzsākta pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/247 “Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiemizšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” īstenošana. Projektu īsteno vadošais pētnieks Dzintars Začs.

Pirmā atskaites perioda laikā no 01.01.2019. līdz 31.03.2019. tika veikts zinātniskās literatūras apskats un apkopta informācija par noturīgo organisko piesārņotāju analīžu metodēm, kurās izmanto augstas izšķirtspējas masspektrometriju. Tika veikta zinātniskās  literatūras  analīze  par paraugu sagatavošanas metodēm selektīvai un jutīgai noturīgo organisko piesārņotāju noteikšanai pārtikas produktos.

Tika veikta metožu izstrāde halogenēto liesmas slāpētāju analīzēm pārtikas produktos, izmantojot nolidojuma laika augstas izšķirtspējas masspektrometriju (TOF) un magnēta sektora augstas izšķirtspējas masspektrometriju. Tika apkopota un sistematizēta informācija par hlorēto parafīnu analīzēm ar TOF metodi un ar šiem datiem tika iesniegts pieteikums mutiskam ziņojumam starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Dioxin 2019”.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

21.04.2019.

l