Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 piektā posma aktualitātes

Ar 2019. gada 1. janvāri institūtā “BIOR” sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) uzsākta pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/247 “Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” īstenošana. Projektu īsteno vadošais pētnieks Dzintars Začs.

Atskaites perioda laikā no 01.01.2020. līdz 31.03.2020. tika izstrādātas analītiskās metodes noturīgo organisko piesārņotāju analīzēm pārtikas produktos, izmantojot augstas izšķirtspējas masspektrometriju.

Tika veikta pārtikas produktu analīze, izmantojot iepriekš izstrādātās analītiskās metodes. Iegūtie dati tika apkopoti un tika sagatavota publikācija iesniegšanai zinātniskajā žurnāla.

Sadarbībā ar partnerinstitūciju Lietuvas Veselības zinātņu universitāti tika realizēta mobilitātes programma (sešas nedēļas), kura ietvaros tika izstrādātas jauno pārtikas piesārņotāju analīzes metodes sadarbībā ar partneriestādes speciālistiem.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

14.04.2020.

l