Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 „Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” otrā posma aktualitātes

Ar 2019. gada 1. janvāri institūtā “BIOR” sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) uzsākta pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/247 “Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiemizšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” īstenošana. Projektu īsteno vadošais pētnieks Dzintars Začs.

Atskaites perioda laikā no 01.04.2019 līdz 30.06.2019 tika veikts zinātniskās literatūras apskats un apkopta informācija par noturīgo organisko piesārņotāju analīžu metodēm, kurās izmanto augstas izšķirtspējas masspektrometriju.

Tika nopublicēti divi zinātniskie raksti par organisko piesārņotāju analīzēm, izmantojot augstas izšķirtspējas masspektrometrijas metodes:

  • D Zacs, I Perkons, V Volkovs, V Bartkevics. Multi-analyte method for the analysis of legacy and alternative brominated and chlorinated flame retardants in food products of animal origin using gas chromatography-magnetic sector high resolution mass spectrometry.  Chemosphere, 2019, 230, 396-405.
  • I Perkons, E Pasecnaja, D Zacs. The impact of baking on chlorinated paraffins: characterization of C10–C17 chlorinated paraffins in oven-baked pastry products and unprocessed pastry dough by HPLC–ESI–Q–TOF–MS. Food chemistry, 2019, 298, 125100.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

21.07.2019.

l