logo

Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 „Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” divpadsmitā posma aktualitātes.

Ar 2019. gada 1. janvāri institūtā “BIOR” sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) uzsākta pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/247 “Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” īstenošana. Projektu īsteno vadošais pētnieks Dzintars Začs.

Atskaites perioda laikā no 01.11.2021 līdz 31.12.2021 tika publicēts zinātniskais raksts par polihlorēto alkanu noteikšanu bērnu pārtikā:

I Perkons, E Abdulajeva, E Bartkiene, D Zacs, 2022. Short- and medium-chain chlorinated paraffins in commercial complementary baby food produced in different European countries: Occurrence, congener group profiles, portion-based dietary intake, and risk assessment. Science of the Total Environment, 814, 152733.

Projekta rezultāti tika prezentēti starptautiskajā konferencē “41st International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN2021)” (09-11 Novembris 2021, Tianjin, Ķīna)

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

14.01.2022