Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 „Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” devītā posma aktualitātes

Ar 2019. gada 1. janvāri institūtā “BIOR” sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) uzsākta pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/247 “Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” īstenošana. Projektu īsteno vadošais pētnieks Dzintars Začs.

Atskaites perioda laikā no 01.01.2021 līdz 31.03.2021 tika veikta izstrādāto analītisko metožu verifikācija un pārtikas produktu analīzes. Iegūtie dati tika apkopoti un sistematizēti. 

Tika sagatavota un publicēta populārzinātniskajā žurnālā “Saimnieks” viena publikācija par hlorēto parafīnu problēmām pārtikas produktos:

  • D. Zacs. Hlorētie parafīni pārtikā – vai izaicinājums tās drošībai? Saimnieks, Aprīlis 2021.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

14.04.2021.

l