Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 „Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” ceturtā posma aktualitātes

Ar 2019. gada 1. janvāri institūtā “BIOR” sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) uzsākta pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/247 “Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” īstenošana. Projektu īsteno vadošais pētnieks Dzintars Začs.

Atskaites perioda laikā no 01.10.2019 līdz 31.12.2019 tika analītiskas metodes izstrāde noturīgo organisko piesārņotāju analīzēm pārtikas produktos, izmantojopt augstas izšķirtspējas masspektrometriju.

Tika veikta pārtikas produktu atlase, kuri potenciāli var būt piesārņoti ar kontaminantiem un pēc paraugu atlases tie bija analizēti, izmantojot izstrādāto metodi.

Tika apkopota informācija par izstrādāto analītisko metodi polihlorēto parafīnu noteikšanai pārtikas produktos izmantojot augstas izšķirtspējas masspektrometriju un iegūtie rezultāti tika prezentēti starptautiskajā zinātnieku konferencē “Recent Advance in Food Analysis “RAFA 2019”” (Prāga, Čehija).

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

14.01.2020.

l