Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 „Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” astotā posma aktualitātes

Ar 2019. gada 1. janvāri institūtā “BIOR” sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) uzsākta pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/247 “Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” īstenošana. Projektu īsteno vadošais pētnieks Dzintars Začs.

Atskaites perioda laikā no 01.10.2020 līdz 31.12.2020 tika veikta izstrādāto analītisko metožu verifikācija un pārtikas produktu analīzes. Iegūtie dati tika apkopoti un sistematizēti. 

Tika izskatīta, rediģēta un akceptēta publicēšanai žurnālā Chemosphere (IF=5.78) viena publikācija par polihlorēto naftalīnu klātbūtni pārtikas produktos:

  • D. Zacs, I. Perkons, E.Pasecnaja, V.Bartkevics, 2021. Polychlorinated naphthalenes (PCNs) in food products in Latvia: Congener-specific analysis, occurrence, and dietary exposure of the general population. Chemosphere, 264, 128460.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

14.01.2021.

l