Projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 astotā posma aktualitātes

Astotajā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 posmā tika turpināti pētījumi par ķīmisko kontaminantu izplatību dzīvnieku izcelsmes produkcijā, pielietojot iepriekš izstrādātās analītiskās masspektrometrijas metodes. Veterināro zāļu atliekas ir viena no būtiskākajām vielu grupām, kas, lietojot pārtiku, ietekmē cilvēka veselību, tādēļ to kontrole ir noteikta gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī. Ar aminoglikozīdu noteikšanas metodi tika analizēti 119 gaļas paraugi:  liellopu, teļu, cūku un mājputnu gaļa. No 119 testētiem paraugiem aminoglikozīdu atliekas tika konstatētas 7 paraugos, no kuriem divos paraugos dihidrostreptimicīna līdzekļu atlieku daudzums pārsniedza 2009. gada 22. decembra Komisijas Regulā (ES) Nr. 37/2010 noteikto maksimāli pieļaujamo daudzumu. Lai turpinātu izstrādāto metožu aprobāciju un pielietošanu praktiskajā laboratorijas darbā, farmakoloģiski aktīvo vielu noteikšana, izmantojot augstas izšķirtspējas Orbitrap masspektrometrijas sistēmu, tika pielietota multi-skrīningu metožu starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā, kuru rīkoja Eiropas References laboratorija (Berīne, Vācija). Analizētajos paraugos tika konstatētas 25 vielas no dažādām zāļu grupām: prethelmintu līdzekļi, nitroimidazoli, nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, sulfanilamīdu grupas preparāti, makrolīdu un fluorhinolonu grupas antibiotikas.

Bioloģisko piesārņotāju izpētē astotajā projekta posmā tika turpināts darbs pie pārtikas izcelsmes patogēno baktēriju datu bāzes veidošanas, pievienojot baktēriju genoma raksturojumus. Līdz projekta atskaites posma noslēgumam no pārtikas produktiem ir izolētas un ar MALDI-TOF MS iekārtu identificētas 690 pārtikas salimšanas izraisošas baktērijas.

Lai nodrošinātu projektā iegūto zināšanu pārnesi un sabiedrības infromēšanu par projekta rezultātiem bioloģisko un ķīmisko piesārņotāju izpētē, tika apkopoti līdz šim iegūtie rezultāti, kuri prezentēti Latvijas Universitātes 77. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē par Salmonellu klātbūtnes noteikšana pārtikas produktos un Šiga toksīnus veidojošo E. coli sastopamību Latvijā ražotos pārtikas produktos, kā arī farmakoloģiski aktīvo vielu noteikšanu, izmantojot augstas izšķirtspējas Orbitrap masspektrometrijas sistēmu.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 448 530,90 (no kurām  ERAF atbalsta apjoms (85%): EUR 381 251,26 un valsts budžeta līdzfinansējums (7,5%) EUR 33 639,82).

Projekta īstenošanas paredzētais ilgums ir trīsdesmit mēneši (laika periods: 01.03.2017. – 30.08. 2019).

 

Informācija sagatavota 25.03.2019.

l