v

Projektā Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 turpinās iegādāto iekārtu izmantošana pētījumos

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” 2013. gadā projektā Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” iegādāto iekārtu ķīmiskajiem pētījumiem – augstas izšķirtspējas masspektrometru Orbitrap – no š.g.janvāra līdz aprīļa beigām Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijā  turpina izmantot sekojošos pētījumus:

1) FP7 projekta SPICED ietvaros turpinātas garšvielu analīzes, nosakot mikotoksīnu un pesticīdu saturu timiāna paraugos;

2) pabeigti validācijas eksperimenti un uzsākta publikācijas rakstīšana par fotojonizācijas metodes izmantošanu apvienojumā ar Orbitrap masspektrometriju bromēto liesmas slāpētāju noteikšanai. Metode tika pielietota Latvijas izcelsmes zušu un Baltijas jūras lašu analīzēm;

3) veikti eksperimenti par ozona apstrādes ietekmi uz mikotoksīnu saturu graudos.

 

Projekta aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” 2013.gadā tika iegādāts viens molekulārās bioloģijas iekārtu komplekts, kas šī gada pirmajos mēnešos tika izmantots maģistra darba pētījuma pabeigšanai Bacillus cereus noteikšanai un toksīnu gēnu identifikācija pārtikas produktos. Veikts bakalaura darba pētījums saistībā ar Staphylococus intermedius meticilīna rezistences gēna (mecA) noteikšanu. Sākts kursa darba pētījums par verocitotoksigēnā E.coli verotoksīnu gēnu (vtx1, vtx2, eaeA) noteikšanu baktēriju kultūrās, kas izolētas no lauksaimniecības dzīvniekiem. Iekārta aktīvi tiek izmantota valsts uzraudzības programmu izpildē.

Informācija sagatavota 29.04.2015.