v

Projektā Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 iegādāto iekārtu izmantošana pētījumos un  zinātnisko publikāciju sagatavošanā

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” 2013. gadā projektā Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” iegādāto iekārtu ķīmiskajiem pētījumiem – augstas izšķirtspējas masspektrometru Orbitrap - turpina izmantot zinātniskos pētījumus: 1) par augstasa izšķirtspējas masspektrometrijas pielietojumu jauno bromēto liesmas slāpētāju noteikšanai. Tika izvēlēti analīzes parametri un uzsākta validācija. 2) izstrādāta un validēta multimetode mikotoksīnu noteikšanai dažādās matricās; 3) par melatonīna noteikšanu analīzēs sadarbībā ar Latvijas Valsts Augļkopības institūtu ESF projektā „Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanas iespēju pētījumiem” (projekts Nr. 2013/0048/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/008).

Projekta aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” 2013.gadā tika iegādāts mikroskops Nikon Ti-E, ko uzsākts lietot zušu asins hematoloģisko paraugu izpētei, to asins šūnu morfometriskajiem mērījumiem (Projekts „Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide” ,Vienošanās Nr. 2013/0016/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/055). Lai pabeigtu zinātnisko pētījumu par saistību starp putnu tēviņu seksuālo iezīmju izpausmes stiprumu izdzīvošanas sekmēm ekstremālos ziemas apstākļos un imunoloģiskajiem un hematoloģiskajiem rādītājiem, tika pētītas meža putnu jeb lielo zīlīšu asinis, izmantojot minēto mikroskopu. Rezultātā tika uzrakstīts un publicēts zinātniskais raksts  Journal of Behavioral Ecology and Sociobiology 2014. Moore, F.R.; Cīrule, D.; Kivleniece, I.; Vrublevska, J.; Rantala, M.J.; Sild, E.; Sepp, T.; Hõrak, P.; Krama, T.; Krams, I. „Investment in a sexual signal results in reduced survival under extreme conditions in the male great tit (Parus major)”.

Projekta aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” 2013.gadā tika iegādāts viens molekulārās bioloģijas iekārtu komplekts, kas tiek izmantots pētījumā "Zilās mēles slimība un Šmalenbergas slimības, to pārneses faktori un ierobežošanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos” (līgums nr.250314/S58). Tiek veikti pētījumi doktora un maģistra darba izstrādei: 1)Clostridium botulinum toksīnu gēnu noteikšana dažādos paraugos; 2)Bacillus cereus noteikšana pārtikas produktos.

23.01.2015.