v

Projektā Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 iegādāto iekārtu izmantošana pētījumos un  zinātnisko publikāciju sagatavošanā

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” 2013. gadā projekta Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” iegādājās iekārtu ķīmiskajiem pētījumiem – augstas izšķirtspējas masspektrometru Orbitrap. Ar minētās iekārtas palīdzību tiek izstrādātas jaunas analītiskas metodes, lai noteiktu bīstamo ķīmisko vielu, tāda kā heksabromociklododekān (HBCDD), daudzumu zivju paraugos. Par šo tēmu ir tapusi zinātniskā publikācija (Journal of Chromatography A 01/2014): D.Zacs, J.Rjabova, V.Bartkevics „New perspectives on diastereoselective determination of hexabromocyclododecane traces in fish by ultra high performance liquid chromatography-high resolution orbitrap mass spectrometry”.

Ir iesniegts zinātniskais raksts publicēšanai izdevumā Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis par ātras metodes izstrādi antibakteriālo vielu atlieku noteikšanai pienā un gaļā „The development and validation of a rapid method for the determination of antimicrobial agent residues in milk and meat using ultra performance liquid chromatography coupled to quadrupole - Orbitrap mass spectrometry” (G.Cepurnieks, J.Rjabova, D. Zacs, V.Bartkevics).

Kā arī iesniegta zinātniskā publikācija izdevumā Journal of Chromatography A: D. Zacs, J. Rjabova, I. Pugajeva, I. Nakurte, A. Viksna, V. Bartkevics ”Ultra performance liquid chromatography – time-of-flight high resolution mass spectrometry in analysis of hexabromocyclododecane diastereoisomers: method development and comparative evaluation versus ultra performance liquid chromatography coupled to Orbitrap high resolution mass spectrometry and triple quadrupole tandem mass spectrometry’’.

Turpinās projekts "Zilās mēles slimība un Šmalenbergas slimība, to pārneses faktori un ierobežošanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos", kura īstenošanā tiek izmantota molekulāri bioloģiskā laboratorijas iekārta - reālā laika PĶR ViiA™ 7. Tiek veikts bišu slimību monitorings Latvijā, izmantojot automatizēto DNS/RNS izdalīšanas sistēmu NucliSENS® easyMAG un elektroforēzi QIAxcel Advanced  System.

29.07.2014