v

Projektā Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 iegādāto iekārtu izmantošana dažādos pētījumos

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” 2013. gadā projektā Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” iegādāto iekārtu ķīmiskajiem pētījumiem – augstas izšķirtspējas masspektrometru Orbitrap – no š.g.augusta līdz oktobra beigām Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijā  turpina izmantot pētījumos par masspektrometra pielietošanu apkārtējās vides paraugu piesārņojuma noteikšanai. Ir uzsākta PFOS/PFOA noteikšanas metodes validācija un, pēc validācijas parametru apkopošanas un literatūras apskata pabeigšanas, tiks pieņemts lēmums par publikācijas sagatavošanu.

Publikācija par bromēto liesmas slāpētāju noteikšanas metodes izstrādi ir akceptēta žurnālā Analytica Chimica Acta (impact factor - 4,5). Šajā pārskata periodā izstrādātā un nopublicētā Orbitrap metode tika pielietota Baltijas jūras lašu analīzēm. Pēc rezultātu apkopošanas BIOR zinātnieki uzsāks publikācijas sagatavošanu.

 

Projekta aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” 2013.gadā iegādāto invertēto mikroskopu Nikon Ti-E turpina izmantot pētījumam par antropogēno faktoru ietekmi uz putnu fizioloģisko stāvokli, asins šūnu koncentrāciju, stresu un inficētību ar asins parazītiem dabiskajos mežos, kā arī mežos ar atšķirīgas apsaimniekošanas intensitāti Latvijas klimatiskajos apstākļos.

 

Projekta aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” 2013.gadā iegādātais molekulārās bioloģijas iekārtu komplekts tiek izmantotas valsts pētījumu programmās, lai noskaidrotu epizootiju izplatību (Āfrikas cūku mēris, klasiskais cūku mēris, zilās mēles slimība), kā arī zoonožu sastopamību (Q drudzis, putnu gripa, trakumsērga, govju bruceloze, govju tuberkuloze, salmoneloze, VTEC, legionelloze) un tiek izmantots antimikrobiālās rezistences mehānismu attīstības pētījumos.

 

Informācija sagatavota 28.10.2015