"Augļi skolai" ir Eiropas Savienības atbalstīta programma, kuras ietvaros skolēni 28 Eiropas valstīs bez maksas saņem svaigus dārzeņus un augļus. 

Eiropas Komisija ir noteikusi, ka programmas izvērtējums jāveic reizi piecos gados. Pirmais programmas izvērtējums Latvijā veikts 2010./2011. mācību gadā, iekļaujot 1.-6. klašu skolēnus (3500 respondentus), bet otrais – 2015./2016, iekļaujot jau 1.-9. klašu skolēnus (6234 respondentus). Izvērtējumos iekļauts atšķirīgs respondentu skaits tādēļ, ka gadu gaitā programmā veiktas izmaiņas - dārzeņi un augļi bez maksas tiek dalīti ne tikai vairāk skolās, bet arī vairāk skolēnu klašu grupās nekā programmas ieviešanas sākumā.

Izvērtējuma mērķi ir:

  • novērtēt programmas norisi visos tās posmos,
  • novērtēt, vai veiktās izmaiņas kopš programmas ieviešanas sākuma ir sasniegušas mērķi,
  • norādīt uz iespējamām izmaiņām, kas programmu darītu efektīvāku un veicinātu augļu un dārzeņu patēriņu.

Programmas izvērtējuma ietvaros tika veiktas skolēnu, vecāku, skolu un ražotāju aptaujas.

Saites

Eiropas Savienības atbalstīta programma "Augļi skolai"

Lejuplādes

Buklets par programmas "Augļi skolai" izvērtējumu

Programmas "Augļi skolai" izvērtējums 2015./2016. mācību gadā

Programmas "Augļi skolai" izvērtējums 2010./2011. mācību gadā