Programmas "Apvārsnis 2020" projektam VACDIVA izstrādāta mājas lapa

 

vProgrammas “Apvārsnis 2020” projektam “Droša DIVA vakcīna Āfrikas cūku mēra kontrolei un izskaušanai“ (“VACDIVA: A safe DIVA vaccine for African Swine Fever control and eradication” (Nr.862874)) ir izstrādāta oficiālā mājas lapa www.vacdiva.eu.

VACDIVA mājas lapā pieejama jaunākā informācija par projektu, mērķiem, darba pakām, aktivitātēm, projekta partneriem, Āfrikas cūku mēri un tā izplatību pasaulē, kā arī informācija par projektu medijos.

Plānotais projekta īstenošanas ilgums 48 mēneši un izmaksas ir 10 296 522,75 EUR, t.sk., Eiropas Savienības līdzfinansējums 9 168 652,37 EUR.

 

v

 

v