Iveta Pugajeva
Šķidruma hromatogrāfijas nodaļas vadītāja

 

Kontakti

iveta.pugajeva@bior.lv

 

Skatīt publikācijas