Gunita Dekfsne
Parazitoloģijas nodaļas vadošā pētniece

 

Kontakti

gunita.deksne@bior.lv

 

Skatīt publikācijas