logo

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Veselības ministrijas projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” veiks “Pētījumu par sāls un joda patēriņu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā”.

Pētījuma mērķis ir novērtēt Latvijas iedzīvotāju vecumā no 19 līdz 64 gadiem uzņemtā sāls un joda daudzumu, izvērtējot iedzīvotāju sniegtos uztura datus un 24 stundu urīna paraugu analītiskos mērījumus.
Pētījuma ietvaros tiks analizēti gan iedzīvotāju uztura paradumi, gan arī reālais joda, nātrija un citu elementu daudzums urīna paraugos. 
Pētījuma dalībnieku izlase tiek veidota sadarbībā ar ģimenes ārstiem dažādos Latvijas reģionos. 

Aicinām potenciālos pētījuma dalībniekus būt atsaucīgiem. Katram pētījuma dalībniekam būs iespēja iegūt savu individuālo uztura aprēķinu, kā arī laboratorisko analīžu rezultātus. 

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt: petijums@bior.lv; vai zvanīt: 67081567


Pētījuma kopējās plānotās izmaksas 144 625,00 EUR, neieskaitot PVN. 
Pētījuma plānotais īstenošanas ilgums 26 mēneši – no 2018. gada jūnija līdz 2020. gada augustam.

 


Publikācija sagatavota 2018. gada 15. jūlijā.