Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 otrā posma aktualitātes

No 2017. gada 1. oktobra Institūtā “BIOR” sākta pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 „Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības atbalstīšanai un attīstīšanai” īstenošana. 

Projekta otrajā posmā (01.01.-31.03.2018.)turpinātas vairākas projekta 2. darba pakas (hromatogrāfisko metožu izstrāde) ietvaros iesāktās aktivitātes: 

 - Pabeigts iepriekšējā posmā iesāktais apskata raksts “Recent applications of carbonaceous nanosorbents for the analysis of mycotoxins in food by liquid chromatography: a short – review” par oglekla nanomateriālu pielietojumu cietās fāzes ekstrakcijas metodēs, nosakot mikotoksīnus pārtikas produktos. Raksts iesniegts marta mēnesī žurnāla pasaules mikotoksīnu žurnāla (World Mycotoxin Journal, cit. Ind. 2, SCOPUS) redakcijā.

- Turpināts darbs, pētot oglekļa nanosorbentu, tai skaitā magnētisko nanomateriālu pielietojuma iespējas ekstrakcijas metožu izstrādē mikotoksīnu izolēšanai no graudaugu pārtikas produktiem. Par pētījumu sākotnējiem rezultātiem prezentēts stenda ziņojums 10. Pasaules Mikotoksīnu forumā, kas noritēja 2018. gada 12.-14. martā Amsterdamā (Nīderlandē).

- Otrā posma ietvaros sākti pētījumi par mikotoksīnu noteikšanu zāļu tējās, kā arī sagatavots populāri zinātniskais raksts par šīs tēmas aktualitāti. Pētījuma būtība ir izstrādāt un pielietot analītiskās metodes Aspergillus, Penicillium, Fusarium mikotoksīnu piesārņojuma kontrolei zāļu tējas sausajos paraugos un to uzlējumos. Tālāka metodes pielietošana, testējot Latvijā audzētos zāļu tēju paraugus, un šo datu analīze paaugstinās Latvijā audzēto tēju drošību un sekmēs sabiedrības informētību par tās kvalitāti attiecībā uz mikotoksīnu piesārņojumu, tēju uzglabāšanu un lietošanu.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.


Publikācija sagatavota 31.03.2018.

logo