Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts programmas apstiprinātā pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 noslēguma perioda aktualitātes

Galvenie 12. perioda (01.07.-30.09.2020) zinātniskie rezultāti:

Pabeigtas pētnieciskās darbības rezultatīvo rādītāju sasniegšanai 3. aktivitātes ietvaros:

  • Raksts “Determination of fungi and multi-class mycotoxins in Camelia sinensis and herbal teas and dietary exposure assessment” nopublicēts brivas piekļuves (Open Access) zinātniskajā žurnālā Toxins, kas indeksēts Scopus datubāzē (tiešsaite, Cite score 2019: 5.1). Šis rezultāts kā brīvpiekļuves publikācija aizstāj sākotnēji plānoto rezultātu zinātības aprakstu, jo nodrošina zināšanu izplatīšanu par jaunas metodes izstrādi un pielietojumu  tēju analīzēm. Raksts pēc labojumu veikšanas ir pieņemts publicēšanai minētajā žurnālā(3. aktivitātes rezultatīvais rādītājs 3.2 “zinātības apraksts”).
  • Sagatavota zinātniskā publikācija “Determination of 27 mycotoxins in grain cereals and legumes by nano flow liquid chromatography in combination with Orbitrap-high resolution mass spectrometry”, iesniegta publicēšanai starptautiski citējamā un Scopus datubāzēs indeksētā žurnālā (3. aktivitātes rezultatīvais rādītājs 3.4.).
  • Saņemts Latvijas patents Nr. LV15490A “Mikotoksīnu noteikšanas paņēmiens raudzētā graudu vai ogu alkoholiskā vai bezalkoholiskā dzērienā”(angliski: “Method for detecting mycotoxins in fermented alcoholic or non-alcoholic beverage made of grain or berries”), kas nodrošina sasniegtu rezultatīvo rādītāju “tehnoloģija vai izstrādne, kas ir komercializējama”.
  • Projekta fināla ziņojumi par rezultātiem ir pievienotas pēcdoktorantūras pētnieka profilu lapās Mendeley (piekļuve tiki Elsevier lietotājiem) un ResearchGate digitālajās platformās.
  • Projekta noslēguma posma ziņojums ir sagatavošanas procesā.

 

Sadarbības institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Projekta ilgums ir 36 mēneši. Kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

 

Pārskats sagatavots 11.09.2020.

l