Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts programmas apstiprinātā pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 devītā posma aktualitātes

Galvenās 9. posma (01.10.-31.12.2019) aktivitātes:

 

  • 2. aktivitātes ietvaros turpināts pētnieciskais darbs pie mikotoksīnu satura novērtējuma Latvijā audzētajās lauksaimniecības kultūrās: sadarbības ietvaros no AREI institūta Stendes, Priekuļu un Viļānu centriem kopumā saņemti vairāk nekā 100 dažādu šķirņu graudu un pākšaugu paraugi, kas sagatavoti analīžu veikšanai. Izvērtēta jaunākā zinātniskā literatūra par testējamās lauksaimniecības kultūrās identificējamiem mikotoksīniem.
  • Iepriekšējā periodā sagatavotais zinātniskais raksts “Occurrence and dietary exposure assessment of mycotoxins, biogenic amines and heavy metals in mould-ripened blue cheeses” pārskata periodā tika iesniegts recenzēšanai brīvpieejas (open acess: https://www.mdpi.com/journal/foods) zinātniskajā žurnālā Foods (3. aktivitātes rezultatīvais rādītājs 3.3).
  • Stenda referāts “Screening studies and exposure estimation of mycotoxins presented in different varieties of Camellia sinensis collected in Latvia” prezentēts starptautiskā zinātniskajā konferencē World Mycotoxin Forum 2019, kas norisinājās Lielbritānijā, Belfāstā 2019. g. no 14.-16. oktobrim (izpildīts rādītājs 3.6: konferences tēzes).
  • 3. aktivitātes ietvaros iesākti pētījumi par fizikāli-ķīmisko faktoru ietekmi sterilizācijas apstākļos: atsevišķu zāļu tēju paraugi ar augstu konstatēto mikotoksīnu piesārņojumu, garšaugu (ķimenes) un graudu paraugi nodoti apstrādei mikotoksīnu stabilitātes novērtēšanai.

 

Sadarbības institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Projekta ilgums ir 36 mēneši. Kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

 

Pārskats sagatavots 30.12.2019.

l