Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts programmas apstiprinātā pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 astotā posma aktualitātes

Galvenās 8. posma (01.07.-30.09.2019) aktivitātes:

  • Sagatavots zinātniskais raksts “Occurrence and dietary exposure assessment of mycotoxins, biogenic amines and heavy metals in mould-ripened blue cheeses” iesniegšanai starptautiskajā žurnālā “Food Additives & Contaminants, part B” (plānotais 3. aktivitātes rezultatīvais rādītājs M 3.3).
  • Pabeigta skrīninga rezultātu apkopošana par mikotoksīnu izplatību Camelia Sinensis (puerh, melnās, uluna un zaļās tējas) daļu un herbālo produktu paraugos (n >160). Paralēli iesākta kopējā fungu skaita noteikšana un galveno fungu identificēšana, pielietojot MALDI-TOF-MS metodi. Veikta iegūto rezultātu apstrāde, lai sagatavotu rakstu zinātniskajai konferencei World Mycotoxin Forum 2019, kas norisināsies Lielbritānijā, Belfāstā 2019. g. no 14.-16. oktobrim (plānots izpildīt 3. aktivitātes rādītāju M 3.6).
  • 2. aktivitātes 2.3. rādītāja izpildei (zinātniskā datu kopa par mikotoksīniem lauksaimniecības kultūrās), apspriesta pētnieciska sadarbība ar AREI institūtu paraugu ievākšanai, kā arī apkopota literatūra par mikotoksīnu noteikšanas metodēm graudos (rezultātus plānots izmantot atskaites punktu 3.2, 3.4 un 3.6 sasniegšanai – zinātības apraksts, konferences tēzes, publikācija).
  • 4. aktivitātes ietvaros pēcdoktorants piedalījās divos sabiedrības informēšanas pasākumos: Riga Food 2019 pārtikas izstādes “BIOR” stendā tika noturēta viktorīna par mikotoksīniem, kā arī Eiropas zinātnieku nakts pasākumā 27. septembrī organizēta aktivitāte “Atklājiet ķīmijas zinātni: pārtikas produktu drošība un  četras stihijas “gaiss, uguns, ūdens un zeme”.

 

Sadarbības institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Projekta ilgums ir 36 mēneši. Kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

 

Pārskats sagatavots 30.09.2019.

l