Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 pirmā posma aktualitātes

No 2017. gada 1. oktobra Institūtā “BIOR” sākta pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 „Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības atbalstīšanai un attīstīšanai” īstenošana.

Projekta pirmajā posmā apkopota izstrādes posmā analizētā zinātniskā literatūra par oglekļa cietfāzu sorbentu pielietojamību mikotoksīnu izdalīšanas metodēm no pārtikas paraugiem, lai uzlabotu to noteikšanu ar šķidruma hromatogrāfiju-masspektrometriju. Dati izmantoti, sākot apskata raksta (review) sagatavošanu, ko paredzēts publicēt zinātniskajās datu bāzēs indeksētā analītiskās ķīmijas žurnālā.

Projekta 2. darba pakas (hromatogrāfisko metožu izstrāde) ietvaros veiktas vairākas aktivitātes:

 - Pamatojoties uz literatūras izpēti un  plānotajiem uzdevumiem, oglekļa nanosorbenti modificēti ar magnētiskām piedevām un novērtētas to fizikāli ķīmiskās īpašības, kā arī iesākti pētījumi par to piemērotību graudaugu un to pārstrādes produktu analīzēm. Par rezultātiem apstiprināta dalība un abstrakts Pasaules Mikotoksīnu Forumā, kas norisināsies 2018. gada martā Nīderlandē.

- Projekta ietvaros iegādāti 60 zāļu tēju paraugi, kā arī vairāki neregulēto mikotoksīnu standarti (Alternaria un Fusarium modificētie mikotoksīni), kas tiks pielietoti multi-mikotoksīnu satura novērtējumam nākamajā projekta posmā. Paralēli iesākts darbs pie UHPLC-TOF MS metodes izstrādes un par rezultātiem plānots publicēt zinātnisko rakstu.

 2017. gada 6. decembrī pētniecības projekta doktorants piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības rīkotajā topošo zinātnieku forumā “Ko nozīmē būt zinātniekam”. Tematiskās sekcijas “Netradicionālā pārtika” ietvaros jaunieši, skolotāji, potenciālie sadarbības partneri u.c. interesenti tika iepazīstināti ar pētījuma ievirzēm un attīstību.

2017. gada 15. decembrī Romā EFSA un Itālijas Veselības ministrijas rīkotajā seminārā “The burden of Mycotoxins on animal and human health” pēcdoktorants ieguva jaunas zināšanas un veidoja sadarbību ar Eiropas pārstāvjiem. Seminārā tika aktualizētas problēmas – neregulēto Fusarium mikotoksīnu, modificēto mikotoksīnu un to maskēto formu analīzes metožu nepieciešamība, mikotoksīnu mazināšanas pasākumi, prevencija, risku novērtējuma metodes. Par dalību seminārā saņemts sertifikāts un iegūtās zināšanas tiks pielietotas pētījuma pieteikuma īstenošanā.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

Publikācija sagatavota 17.01.2018.

logo