Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 vienpadsmitā posma aktualitātes

1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” un vienpadsmitā posma ietvaros projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanai tika veiktas sekojošas darbības:

1) Par pēcdoktorantūras pētījuma rezultātiem par biežāk sastopamiem parazītiem (Echinococcus spp., Toxoplasma gondii, Trichinella spp., Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis) cilvēka medicīnā “Vienas veselības” konteksta Latvijā, tika sagatavota prezentācija Medicīnas jomas darbiniekiem konferences “Parazītu, vienšūņu, baktēriju un vīrusu biežāk izraisītās slimības un simptomātika”, kas tiešsaiste www.kursiarstiem.lv pieejama no 2020. gada 6. jūnija. 

https://kursiarstiem.lv/course/parazitu-viensunu-bakteriju-un-virusu-biezak-izraisitas-slimibas-un-simptomatika-konference-notikusi-2020-gada-6-junija/

2) Nacionālā Medicīnas žurnāla “Latvijas Ārsts” 2020. gada aprīļa/maija izdevumā publicēts raksts “Toksoplazmoze un ar to saistītie riski cilvēkiem Latvijā” (autori: G. Deksne, S. Gintere, A. Krūmiņa), lai informētu Latvijas medicīnas jomas pārstāvjus par toksoplazmozes sastopamības biežumu cilvēkos un dzīvniekos Latvijā, par potenciāliem transmisijas veidiem un riska faktoriem, kā arī par slimības klīniskām izpausmēm cilvēkiem, diagnostiku un ārstēšanu.

3) Turpinās molekulārās epidemioloģijas pētījums par Toxoplasma gondii un Sarcocystsis spp. sastopamību meža un mājas cūku muskulatūrā, par minēto vienšūnas parazītu iespējamām jauktām invāzijām, kā arī par parazītu ģenētisko daudzveidību.

 

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

Publikācija sagatavota 18.07.2020.

l

l