Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 sestā posma aktualitātes

1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” un piektā posma ietvaros projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanai tika veiktas sekojošas darbības:

1) No 7. līdz 18. janvārim vadošā pētniece Gunita Deksne piedalījās mobilitātes braucienā uz sadarbības partneru Nacionālo Veterināro institūtu (SVA, Uppsala, Zviedrija), lai apgūtu mūsdienīgas Cryptosporidium spp. molekulārās diferenciācijas un genotipēšanas metodes. Mobilitātes brauciena laikā tika organizētas praktiskās apmācības, analizēti pēcdoktorantūras pētījuma laikā ievāktie paraugi, organizētas diskusijas par atbilstošu pētījumu tālāko progresu un turpmākās sadarbības veicināšanu starp institūtiem.

2) Pēcdokotrantūras pētījuma rezultāti tika prezentēti vairākās konferencēs: Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konferencē; COST akcijas FA1408 Noslēguma konferencē; Rīgas Stradiņa universitātes Starptautiskā zinātniskā konferencē, kā arī par tika sagatavoti un ziņoti īsi ziņojumi par pētījuma rezultātiem to galapatērētājiem (praktizējošiem veterinārārstiem, profilaktiskās medicīnas speciālistiem).

3) Par pēcdoktorantūras pētījuma laikā apkopotiem retrospektīviem pētījumiem pieņemtas publicēšanai sekojošas publikācijas:

  • Olsen A., Berg R., Tagel M., Must K., Deksne G., et al. 2019. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in domestic pigs, sheep, cattle, wild boars, and moose in the Nordic-Baltic region: A systematic review and meta-analysis. Parasite Epidemiol Control. In press, (SCOPUS)
  • Laivacuma S., Deksne G., Jokelainen P., Ivanovs A., Zaharova L., Zeltiņa I., Vīksna L., Krūmiņa A. 2019. Risk factors for human cystic echinococcosis in Latvia. Vector Borne Zoonotic Dis. In press, (SCOPUS)
  • Deksne G., Veisa V., Rezeberga D., Vīksna L., Krūmiņa A. 2019. Retrospective Serological Evidence of High Exposure of Globally Relevant Zoonotic Parasite Toxoplasma gondii in The Latvian Population. Proc Latv Acad Sci, B Nat exact appl sci 73: 146-151, (SCOPUS)

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

logo

Publikācija sagatavota 18.04.2019.