Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 pirmā posma aktualitātes

1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"  ietvaros 2017.gada 4.novembrī institūts BIOR noslēdza vienošanos ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” īstenošanas uzsākšanu, kuru īsteno institūta BIOR vadošā pētniece Gunita Deksne.

Pēc vienošanās noslēgšanas tiek detalizēti izstrādāts pētījuma dizains, lai sasniegtu reprezentatīvus rezultātus par būtiskāko parazitāro zoonožu epidemioloģisko stāvokli Latvijā. Veiktas nepieciešamās darbības un iegūts institūta BIOR  Pētījumu Ētikas komitejas atzinums (Nr. 1/11/1/2018), kurā sniegts pozitīvs atzinums par pētījumu, nav konstatēti pārkāpumi, kā arī atzīts, ka pētījums ir zinātniski pamatots un atbilst ētikas principiem.

Tiek turpināts darbs pie retrospektīva pētījuma par Toxoplasma gondii seroprevalenci Latvijas iedzīvotājiem un to ietekmējošiem faktoriem un uzsākts darbs pie publikācijas sagatavošanas.
Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.


Publikācija sagatavota 18.01.2018.

logo