Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 piektā posma aktualitātes

1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” un piektā posma ietvaros projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanai tika veiktas sekojošas darbības:

 

  1. Šī posma ietvaros ir pabeigts praktiskais sero-epidemioloģiskias pētījums, lai noteiktu Toxoplasma gondii, Echinococcus spp. un Cryptosporidium spp. specifisko antivielu klātbūtni Latvijas cilvēku populācijā, īpašu uzmanību pievēršot specifiskām cilvēku mērķa grupām, kā veterinārārstiem, medniekiem, grūtniecēm, laboratorijas darbiniekiem un donoriem. Kopumā pētījumā brīvprātīgi piedalījās ap 700 dalībnieki. Šobrīd vēl tiek turpināts darbs pie ievākto aptaujas anketu apstrādes, lai noteiktu invāziju veicinošos riska faktorus cilvēkiem Latvijā. 
  2. Pēcdokotrantūras pētījuma rezultāti tika prezentēti Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte” semināra laikā LU Bioloģijas fakultātes doktorantiem, kā arī LU studiju kursa “Parazitoloģija” ietvaros LU Bioloģijas fakultātes Maģistra studiju programmas studentiem.
  3. Sadarbībā ar LLU Veterinārmedicīnas fakultātes pētniekiem veikts pētījums par Cryptosporidium spp. sastopamību un to ietekmējošiem faktoriem dažāda vecuma liellopos Latvijā. Pētījuma ietvaros ir pabeigti fekāliju mikroskopiskie izmeklējumi, kā arī uzsākts darbs pie aptaujas anketu apstrādes, lai noteiktu invāziju veicinošos riska faktorus liellopiem Latvijā. 
  4. Tika noslēgts sadarbības līgums ar partnerinstitūciju Nacionālo Veterināro institūtu (SVA, Zviedrija) par plānoto mobilitātes braucienu, kura laikā plānots apgūt mūsdienīgas molekulārās bioloģijas metodes Cryptosporidium spp. sugu diferenciāldiagnostikai.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši.

 
Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.


Publikācija sagatavota 18.01.2019.

logo