Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 otrā posma aktualitātes

1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros  vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” un otrā posma ietvaros izstrādāja atbilstošu pētījuma dizainu, tika noteiktas labākās pārtikas parazitāro patogēnu diagnostikas metodes cilvēkiem dažādās paraugu matricās, atkarībā no konkrētā parazitārā patogēna. Tiek sagatavoti nepieciešamie materiāli asins paraugu ievākšanai no mērķa grupām, tādām kā veterinārārstiem, medniekiem u.c., lai noteiktu parazitāro patogēnu klātbūtni ietekmējošos faktorus. Kā kontroles grupa pētījumā tiks atlasīti  asins donori, tā lai reprezentētu parazitāro patogēnu sastopamību Latvijas iedzīvotāju populācijā kopumā.
Pētījuma ietvaros uzsākta sadarbība ar LLU Veterinārmedicīnas fakultātes pētniekiem, par turpmāko sadarbību Cryptosporidium spp. sastopamības izpētē produktīvajos dzīvniekos Latvijā un to ietekmējošiem faktoriem.
Tiek turpināts darbs pie retrospektīva pētījuma par Toxoplasma gondii seroprevalenci Latvijas iedzīvotājiem un to ietekmējošiem faktoriem un uzsākts darbs pie publikācijas sagatavošanas. Sadarbībā ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kolēģiem, uzsākts darbs pie pārskata raksta sagatavošanas par Toxoplasma gondii sastopamību produktīvajos dzīvniekos.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. 
Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

Publikācija sagatavota 18.04.2018.


logo