Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 divpadsmitā posma aktualitātes

1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” un vienpadsmitā posma ietvaros projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanai tika veiktas sekojošas darbības:

1) Šajā posmā tika pabeigts molekulārās epidemioloģijas pētījums par Toxoplasma gondii un Sarcocystsis spp. sastopamību meža un mājas cūku muskulatūrā, par minēto vienšūnas parazītu iespējamām jauktām invāzijām, kā arī par parazītu ģenētisko daudzveidību.

2) Izstrādāts “Ekselences centra pārtikas parazitāro patogēnu jomā, kas darbosies kā atvērta tipa laboratorija” stratēģiskais apraksts, mērķis un tā galvenie uzdevumi.

3)  Uzsākts pētījums par Echinococcus spp. sastopamību mājas suņos Latvijā sinerģijā ar programmas Apvārsnis 2020 Eiropas Apvienotās Programmas līdzfinansētā akcijā Nr. 773830 “Viena Veselība” (European Joint Programme Cofund actions One Health) projektā MEmE: Multidisciplinārs pētījums par Echinococcus multilocularis un granulosus s.l. Eiropā: diagnostikas metožu izstrāde un saskaņošana pārtikas ķēdē (Multi-centre study on Echinococcus multilocularis and granulosus s.l. in Europe: development and harmonization of diagnostic methods in the food chain), kas nodrošinās pēcdoktorantūras pētījuma turpināšanos ilgstpējīgu attīstību.

Aicinājums piedalīties pētījumā

4) Pēcdoktorantūras pētījuma publicitāte:

Sagatvota “Faktu lapa par Pārtikas parazitāriem patogēniem”, kas prezentēta plašākai sabiedrībai izstādē Riga Food 2020 šī gada 9.-12. septembrī.

Faktu lapa

l

l

Dalība Žurnāla Medības podkāsta “Šauj garām” #44 epizodē, kurā mednieki tika iepazīstināti gan ar pēcdoktorantūras pētījuma rezultātiem, gan ar citiem nozīmīgiem parazītiem medījamos dzīvniekos.

Sižets

 

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

Publikācija sagatavota 16.10.2020.

l