Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 devītā posma aktualitātes

1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” un devītā posma ietvaros projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanai tika veiktas sekojošas darbības:

1) Pēcdoktorantūras pētījuma rezultāti tika prezentēti divās nozīmīgās, starptautiskās konferencēs – Apvienotajā 8.tajā Skandināvijas-Baltijas Parazitoloģijas Biedrības un Eiropas Veterinārās medicīnas koledžas konferencē, kā arī Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes organizēta konferencē “VMF 100 un Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes 2019”. Abās šajās konferencēs galvenokārt pulcējās veterinārmedicīnas jomas pārstāvji no dažādām Eiropas valstīm, kas deva iespēju pēcdoktorantūras rezultātus prezentēt gan kā stenda referātus, gan kā mutiskos ziņojumus jomas speciālistiem.

2) Turpinās molekulārās epidemioloģijas pētījumi Cryptosporidium spp. sugu un to apakštipu diferencēšanai liellopos, kā arī epidemioloģisko riska faktoru analizēšana, lai noteiktu potenciālos riska faktorus liellopiem, atkarībā no to turēšanas veida un citiem parametriem.

2) Turpinās pētījumi par Toxoplasma gondii sastopamību meža cūku muskulatūrā, izmantojot mūsdienīgas molekulārās diagnostikas metodes (magneic-capture), kā arī pētījums par T. gondii seroprevalences korelāciju ar T. gondii šūnu esamību saimnieka audos.

 

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

Publikācija sagatavota 18.01.2020.

l