Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 desmitā posma aktualitātes

1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” un devītā posma ietvaros projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanai tika veiktas sekojošas darbības:

1) Pēcdoktorantūras pētījuma rezultāti par nozīmīgāko pārtikas parazitāro patogēnu (Echinococcus spp., Toxoplasma gondii, Trichinella spp., Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis) sastopamību Latvijā cilvēkos un dzīvniekos tika prezentēti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” 10 gadu jubilejas ietvaros rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā simpozijā “Zinātne ilgtspējīgas un drošas pārtikas sistēmas stiprināšanai”, kas norisinājās no 2020. gada 30. līdz 31. janvārim. 

2) Laika posmā no šī gada 9. līdz 13. martam tika realizēta pieredzes apmaiņas vizīte uz Federālo dzīvnieku veselības pētniecības institūta Epidemioloģijas institūtu (Friedrich-Loeffler-Institut, Federal Research Institute for Animal Health), kuras laikā tika apgūtas dažādas liela apjoma datu apstrādes metodes, sekmīgi noritēja darbs ar datu analīzi ar pēcdoktorantūras pētījuma laikā iegūtiem datiem par Cryptosporidium spp. un Toxoplasma gondii sastopamību Latvijā un to potenciāliem riska faktoriem, kā arī tika uzsākts darbs pie divu publikāciju manuskriptu sagatavošanas par iegūtajiem rezultātiem.

3) Norit pētījums par Toxoplasma gondii un Sarcocystsis spp. sastopamību meža un mājas cūku muskulatūrā, par minēto vienšūnas parazītu iespējamām jauktām invāzijām, kā arī par parazītu ģenētisko daudzveidību, izmantojot mūsdienīgas molekulārās diagnostikas metodes.

 

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

Publikācija sagatavota 18.04.2020.

Deksne

l