Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 trešā posma aktualitātes

1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” un trešā posma ietvaros projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanai tika veiktas šādas darbības:

1) Šī gada 27. aprīlī, sadarbībā ar Latvijas Veterinārārstu biedrību, ikgadējās veterinārārstu konferences laikā tika organizēta veterinārārstu asins paraugu savākšana, lai noteiktu Toxoplasma gondii, Echinococcus spp. un Cryptosporidium spp. specifisko antivielu klātbūtni. Veterinārārsti ir nozīmīga riska grupa minēto pārtikas parazitāro patogēnu uzņemšanai ikdienā. Veterinārārsti brīvprātīgi tika aicināti nodot asins paraugu, kā arī aizpildīt aptaujas anketu par ikdienas un uztura paradumiem, pirms tam parakstot brīvprātīgo pētījuma dalībnieka piekrišanas formu par dalību pētījumā. Kopumā pētījumā brīvprātīgi piedalījās 173 veterinārārsti. Šobrīd vēl tiek turpināts darbs pie ievākto asins paraugu un datu apstrādes, kā arī dalībnieku informēšanas par iegūtajiem rezultātiem.

2) Laika posmā no 4. līdz 8. jūnijam vadošā pētniece Gunita Deksne piedalījās mobilitātes braucienā uz sadarbības partneru Nacionālo sabiedrības veselības un vides institūtu (RIVM, Bilthovena, Nīderlande), lai apgūtu mūsdienīgas pārtikas parazitāro patogēnu diagnostikas metodes. Mobilitātes brauciena laikā tika organizētas diskusijas, kuru laikā arī saņemti ieteikumi par pēcdoktorantūras pētījuma dizainu un tā izpildes efektivitāti. Būtiskākā metode, kas tika apgūta pieredzes brauciena laikā, ir Toxoplasma gondii vienšūņa klātbūtnes noteikšana gaļas produktos, izmantojot “magnetic-capture” specifisko molekulārās diagnostikas metodi.

3) Lai nodrošinātu projektā iegūto zināšanu pārnesi, tika sagatavota publikācija un iesniegta žurnālā “Vector-Borne and Zoonotic Diseases”, kas ir iekļauts daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzē Scopus. Publikācija jau tika novērtēta, un šobrīd norit darbs pie recenzentu ieteiktajiem publikācijas labojumiem.

4) Sadarbībā ar LLU Veterinārmedicīnas fakultātes pētniekiem uzsākta liellopu paraugu ievākšana, lai noteiktu tajos Cryptosporidium spp. sastopamību, sugu daudzveidību un to ietekmējošos faktorus Latvijā.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

Publikācija sagatavota 18.07.2018.

logo