Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas apstiprinātā pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 septītā posma aktualitātes

Galvenās 7. posma (01.04.-30.06.2019) aktivitātes:

  • 2019. g. 6. - 8. maijā, Lisabonā zinātniskajā konferencē “41th Mycotoxin Workshop” prezentēts stenda ziņojums "Multi-mycotoxin analysis in blue and white mould cheeses" (rezultatīvais rādītājs M 2.1: konferences tēzes).
  • Laika periodā no 16. līdz 22. jūnijam norisinājās mobilitātes aktivitāte Lietuvas Veselības zinātņu universitātē (LVZU). Projekta partnera pārstāve, zinātniskā konsultante no LVZU Pārtikas drošības un kvalitātes departamenta laboratorijā (prof. Elena Bartkiene), jaunā pētniece Dr. Dovilė Klupšaitė, kā arī citi laboratorijas pētnieki (PhD, bakalaura un maģistrantūras studenti) iepazīstināja Post-DOC pētnieku ar zinātnisko darbu un zinātniski tehnisko bāzi, tostarp ŠH, GH iekārtām un metodēm pārtikas kvalitātes, struktūras analīzēm, piesārņotāju kontrolei, tai skaitā mikotoksīnu mazināšanas pētījumu iespējām, lietojot ultraskaņas metodes un pienskābās baktēriju kultūras. Vizītes laikā tika pārspriestas aktivitātes kopēju publikāciju izstrādei, pētnieks bija sagatavojis prezentāciju par līdzšinējo pētījumu rezultātiem, kas sasniegti Post-Doc projekta ietvaros institūtā BIOR. LVZU Facebook konta norāde uz pēc-doktoranta mobilitāti LVZU: https://www.facebook.com/1692867510943483/photos/a.1694598967437004/2440573772839516/?type=3&theater (rezultatīvais rādītājs 2.3: mobilitātes pārskats; plānota kopēja publikācija 3. aktivitātes ietvaros 2020. g.).
  • SCOPUS datubāzē indeksēta Iepriekšējā periodā akceptēta publikācija "Reinholds, I., Bogdanova, E., Pugajeva, I., & Bartkevics, V. (2019). Mycotoxins in herbal teas marketed in Latvia and dietary exposure assessment. Food Additives & Contaminants: Part B, 1-10", no žurnāla redaktora pārskata periodā saņemta autora piekļuve “Article in Press” pilnajam rakstam (rādītājs 2.4, publikācija).
  • Papildinot tēju monitoringu 2. aktivitātes ietvaros, iegādāti 165 Latvijas veikalos izplatītu tēju (dažādu šķirņu tējas krūma lapu (Camellia Sinensis) un zāļu tējas) paraugi, un iesākts mikotoksīnu skrīnings (2. -3. aktivitātes rezultātu sasniegšanai), aprobējot šajā pētījumā BIOR pētnieces maģistra darbā izstrādātu jutīgu 2-dimensionālās šķidruma hromatogrāfijas – masspektrometrijas metodi.
  • 3. aktivitātes ietvaros aprīļa – jūnija mēnešos turpināts darbs pie zinātniskā raksta izstrādes par mikotoksīnu un pārtikas drošības novērtējumu Latvijā tirgotajos vietējos un eksporta pelējuma sieros (3. aktivitāte, M 3.3. rādītājs: publikācija: izstrādes procesā).

 

Sadarbības institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Projekta ilgums ir 36 mēneši. Kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

 

Pārskats sagatavots 28.06.2019.

l