Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta ietvaros apstiprināts pētniecības pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204

1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"  ietvaros apstiprināts pētniecības pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei”

1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros apstiprināts pētniecības pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei”. Projektu īsteno institūta BIOR vadošā pētniece Gunita Deksne. 
Pētījuma mērķis ir valsts tautsaimniecības transformācija, izveidojot Ekselences centru pārtikas parazitāro patogēnu jomā, kas darbosies kā atvērta tipa laboratorija, ievērojot labas laboratorijas praksi (GLP) un nodrošinās platformu zināšanu un tehnoloģiju pārnesei.
Pētījumā laikā iegūtās zināšanas par pārtikas patogēnu sastopamību Latvijas iedzīvotājiem un to ietekmējošiem riska faktoriem, pārtikas drošību un risku novērtējumu produktīvajos dzīvniekos, kā arī apgūtās un no jauna ieviestās diagnostikas metodes tiks pielietotas, lai attīstītu jomas jauno zinātnieku prasmes un palielinātu to zinātnisko kapacitāti, nodrošināt jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajā institūtā, kā arī pētniecības pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu sabiedrības veselības un pārtikas drošības jomā. 
Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 


Publikācija sagatavota 04.07.2017.

logo