Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 ceturtā posma aktualitātes

1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” un ceturtā posma ietvaros projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanai tika veiktas sekojošas darbības:

1) Šī posma ietvaros aktīvi noritēja darbības pie dažādu paraugu analizēšanas, lai noteiktu pārtikas parazitāro patogēnu sastopamību cilvēkos un dzīvniekos. Veikti izmeklējumi, lai cilvēkiem ar tipiskām klīniskām pazīmēm noteiktu Cryptosporidium spp. un Giradia duodenalis kopro-antigēna klātbūtni, kā arī turpināti uzsāktie seroepidemioloģiskie pētījumi cilvēku mērķgrupām par specifisko antivielu sastopamību pret Toxoplasma gondii un Echinococcus spp. Uzsākts darbs pie pētījuma uzdevuma par korelāciju starp pret Toxoplasma gondii specifisko antivielu sastopamību meža cūkās, kā pārtikas produktā, un parazīta esamību šūnās.

2) Zināšanu pilnveidošanai par dažādu pārtikas parazitāro patogēnu diagnostikas molekulārām diagnostikas metodēm, pēcdoktorante Gunita Deksne piedalījās starptautiskās mācībās “Molekulāro metožu pielietojums pārtikas parazitāro patogēnu diagnostikā”, kas tika organizētas COST akcijas FA1408 “European Network for Foodborne Parasites in Europe” (EURO-FBP) ietvaros Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē laika posmā no 17. līdz 20. septembrim. Kopumā pasākumā piedalījās četri pieredzējuši lektori (Karin Troell, Zviedrija; Kristin Elwin, Lielbritānija; Marco Lalle, Itālija; Gereon Schares, Vācija) un 20 dalībnieki no kopumā 15 Eiropas Savienības un tās tuvākajām kaimiņvalstīm.

3) Pēcdoktorantūras pētījums tika prezentēts Latvijas Profilaktiskās Medicīnas asociācijas sēdes-konferences ietvaros šā gada 21. septembrī, ka arī plašākai sabiedrībai pēcdoktorantūras pētījums un tā sākotnējie rezultāti tika popularizēti “Eiropas Zinātnieku nakts 2018” šā gada 28. septembrī.

4) Pēcdoktorantūras pētījuma viens no uzdevumiem ir izveidot Ekselences centru, kā atvērta tipa laboratoriju, kas darbosies ievērojot labas laboratorijas praksi un nodrošinās platformu zināšanu un tehnoloģiju pārnesei. Šī uzdevuma ietvaros, laikā no 25. līdz 27. septembrim tika organizētas apmācības ekspertiem no Veterinārās un Pārtikas laboratorijas Tartū, Igaunijā, lai pārnestu zināšanas par būtisku pārtikas parazitāro patogēnu Cryptosporidium spp. un Echinococcus spp. diagnostikas metodēm dzīvnieku izcelsmes paraugos.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

Publikācija sagatavota 18.10.2018.

logo