Noslēgts līgums par Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Nr. lzp-2021/1-0055 “Pārtikas parazitāro patogēnu pārnese no dzīvniekiem uz cilvēku: TRANSPAR” īstenošanu.

 

Projekta kopsavilkums:

Visas slimības ir dinamiskas, un ar pārtiku un ūdeni saistītās zoonozes nav izņēmums. Pagājušajā gadsimtā ir notikušas bezprecedenta pārmaiņas lopkopības sistēmās: nekad agrāk tik lielas populācijas nav turētas tik mazās platībās, kurām vajadzīgas sarežģītas pārvaldības sistēmas. Notekūdeņi var būt vides piesārņojuma avots, kam ir būtiska nozīme sabiedrības veselībai, jo īpaši, ja notekūdeņi tiek novadīti ūdens sistēmās, kas vēlāk tiek izmantots dzeršanai, atpūtai vai lauksaimniecības vajadzībām. Projekta mērķis ir analizēt Cryptosporidium un Giardia infekciju sastopamību, epidemioloģiju un transmisijas iespējas Latvijā. Tiks izmantota Cryptosporidium oocistu un Giardia duodenalis cistu noteikšana pilsētu notekūdeņos, lai vēl vairāk noskaidrotu šo parazītu epidemioloģijas aspektus - gan tradicionālos, gan molekulāros - konkrētās populācijās vai ģeogrāfiskos reģionos. Parazīti klātbūtnes mērījumi notekūdeņos, kuros tie ieplūst laika gaitā, var sniegt informāciju par infekciju iespējamību laika gaitā. Šādas analīzes tiek izmantotas kā netieša metode, lai novērtētu šo infekciju sastopamību cilvēku populācijās, jo īpaši situācijās, kad tiek uzskatīts, ka šo infekciju sastopamība ir novērtēta neatbilstoši.

Projekta ilgums: 36 mēneši.

Projekta īstenošanas periods: 03/01/2022 – 30/12/2024

Projekta kopējais finansējums ir 299 999.70 EUR.

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr.Biol. Gunita Deksne