Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts (FLPP) “Baltijas mencas (Gadus morhua) kondīcija un veselības stāvoklis AustrumBaltijas mainīgajā ekosistēmā: CODHEALTH”

Atskaite par “Baltijas mencas (Gadus morhua) kondīcija un veselības stāvoklis AustrumBaltijas mainīgajā ekosistēmā: CODHEALTH” projekta īstenošanas gaitu 15.07.2023.

Atskaite par “Baltijas mencas (Gadus morhua) kondīcija un veselības stāvoklis AustrumBaltijas mainīgajā ekosistēmā: CODHEALTH” projekta īstenošanas gaitu 15.01.2023.

Atskaite par “Baltijas mencas (Gadus morhua) kondīcija un veselības stāvoklis AustrumBaltijas mainīgajā ekosistēmā: CODHEALTH” projekta īstenošanas gaitu 15.07.2022.

Uzsāk pētījumu “Baltijas mencas (Gadus morhua) kondīcija un veselības stāvoklis AustrumBaltijas mainīgajā ekosistēmā: CODHEALTH” (Nr. lzp-2021/1-0024)


Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts (FLPP) “Pārtikas parazitāro patogēnu pārnese no dzīvniekiem uz cilvēku: TRANSPAR”

Atskaite par “Pārtikas parazitāro patogēnu pārnese no dzīvniekiem uz cilvēku: TRANSPAR” (Nr. lzp-2021/1-0055) projekta īstenošanu 14.07.2023.

Atskaite par “Pārtikas parazitāro patogēnu pārnese no dzīvniekiem uz cilvēku: TRANSPAR” (Nr. lzp-2021/1-0055) projekta īstenošanu 14.01.2023.

Atskaite par “Pārtikas parazitāro patogēnu pārnese no dzīvniekiem uz cilvēku: TRANSPAR” (Nr. lzp-2021/1-0055) projekta īstenošanas gaitu 14.07.2022.

Uzsāk pētījumu “Pārtikas parazitāro patogēnu pārnese no dzīvniekiem uz cilvēku: TRANSPAR” (Nr. lzp-2021/1-0055)

 


Uzsākts pētījums par Echinococcus spp. sastopamību suņos Latvijā