logo logo logo

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” konsorcijā ar galveno Koordinatoru - Tartu Universitātes Igaunijas jūras lietu institūtu (University of Tartu, Estonian Marine Institute) un citiem 11 sadarbības partneriem no Dānijas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas un Somijas –  laikā no 2017.gada 1.februāra līdz 2018.gada 31.janvārim īstenoja 4.posmu BONUS EEIG pētniecības projektā „Telpisku procesu integrācija ekosistēmas modeļos zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai” (INSPIRE).

BONUS projekta noslēdzošajā 4.posmā pamatā tika turpināta projektā ievāktā materiāla analīze un rezultātu prezentācija dažādos zinātniskos pasākumos, no kuriem svarīgākais bija BONUS simpozijs, kurā piedalījās vairāk nekā 100 zinātnieku. Simpozijs notika Tallinā, Igaunijā 2017. gada 17. – 19.oktobrī. Simpozijā piedalījās sekojoši INSPIRE projektā iesaistītie BIOR pētnieki: Georgs Korņilovs, Māris Plikšs, Tatjana Baranova un Andrejs Makarčuks. 

Simpozijā tika prezentēti sekojoši pētījumi, kurus sagatavoja vai kuru sagatavošanā piedalījās BIOR pētnieki:

 • Plikshs, M., Amosova, V., Baranova, T., Elferts, D., Karpushevskaya, A., Karpushevskiy, I., Kruze, E., Patokina, F., Sics, I., Statkus, R., Vasilijeva, T., Zezera, A. & Casini, M. Has climate change affected the body condition of Baltic cod Gadus morhua L. in the eastern Baltic Sea? BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.
 • Sics, I., Plikshs, M., Baranova, T. & Elferts, D. Possible impact of size selective gillnet fishery on the cod stock in the Eastern Baltic Sea. BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.
 • Makarchouk, A., Strods, G. &  Svecovs, F. Match-mismatch of the horizontal distribution of adult sprat and its eggs. BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.
 • Makarchouk, A.  Changes in the horizontal distribution of mortality of sprat eggs. BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.
 • Baranova, T., Plikshs, M. & Tomkiewicz,  J. Long-term changes in the annual reproductive cycle of Eastern Baltic cod in the Gotland Basin. BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.
 • Orio, A., Florin, A‐B., Bergström, U., Šics, I., Baranova, T. & Casini, M. Modelling indices of abundance and size-based indicators of cod and flounder stocks in the Baltic Sea using newly standardized trawl survey data. BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.
 • Sics, I., Plikshs, M., Baranova, T. & Elferts, D. Possible impact of size selective gillnet fishery on the cod stock in the Eastern Baltic Sea. BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.
 • Niiranen, S., Orio, A., Bartolino, V., Bergström, U., Kallasvuo, M., Neuenfeldt, S., Ustups,  D. & Casini, M. Predator–prey size relationships in a low diversity marine system: The Eastern Baltic cod case study. BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.
 • Casini ,M., Tian, H., Hansson, M., Grygiel, W., Strods, G., Statkus, R., Orio, A. & Larson, N. Spatio-temporal dynamics and behavioural ecology of a “demersal” fish population as detected using acoustic survey pelagic trawl catches: the Eastern Baltic Sea cod (Gadus morhua). BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.
 • Klais, R., Ojaveer, H., Otto, S.A., Rubene, G., Einberg, H., Kornilovs, G., Raid, T., McKenzie,  B. &  Simm, M. Detecting non-linear and non-stationary effects in marine time-series – methods and some examples. BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.
 • Neuenfeldt, S., Bartolino, V., Orio, A., Ustups, D., & Casini, M. Food limitation and growth potential of a heavily exploited marine fish predator under environmental change – are all places the same? BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.
 • Raid, T., Järv, L., Pönni, J., Raitaniemi, J. & Kornilovs, G. Central Baltic herring: does the assessment of combined stock complex describe adequately the trends in its components? BONUS symposium, Tallinn, 17.-19.10.2017.
 • Orio, A., Florin, A‐B., Bergström, U., Šics, I., Baranova, T. & Casini, M. Modelling indices of abundance and size-based indicators of cod and flounder stocks in the Baltic Sea using newly standardized trawl survey data. BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.
 • Hinrichsen, H‐H., Petereit, C., von Dewitz, B., Haslob, H., Ustups, D., Florin, A‐B., Wallin,  I., &  Nissling, A. Survival and dispersal of eggs and larvae of central and eastern Baltic flounder (Platichthys flesus) by biophysical modelling. BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.
 • Florin, A-B., Palm, S., Ustups, D., Hüssy, K., Casini, M., Nissling, A., Limburg, K. & Schade, F. Using genetics to identify management units of European flounder in the Baltic Sea. BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.
 • Orio, A., Bergström, U., Casini, M., Erlandsson, M., Eschbaum, R., Hüssy, K., Lehman, A., Lozys, L., Ustups, D. & Florin, A‐B.  Characterising and predicting the distribution of Baltic Sea flounder during the spawning season. BONUS symposium, Tallinn, 17-19.10.2017.

 

Tāpat projekta rezultāti prezentēti citās zinātniskās konferencēs. INSPIRE projektā iesaistītie BIOR pētnieki Didzis Ustups, Māris Plikšs un Andrejs Makarčuks 2017. gada 17.-22. septembrī piedalījās ICES gadskārtējā zinātniskajā konferencē, kurai tika sagatavotas sekojošas prezentācijas un posteri:

 • Plikshs, M., MacKenzie, B.R. & Müller-Karulis, B. Multi-decadal cod reproductive habitat variability in the Baltic Sea and its impact on reproductive success.  ICES CM 2017 / P:377.
 • Makarchouk, A., Sics, I. & Baranova, T. Changes in the size structure of spawning cod in the Baltic Sea could have caused depensation. ICES CM 2017/O:411.
 • Makarchouk, A.  Influence of global warming on vertical distribution of sprat eggs in the Eastern Baltic and its possible impact on recruitment success. ICES CM 2017/A:256.
 • M. A. Samson, M.A., Limburg, K.E., Ustups, D., Florin, A.-B., Nissling, A. & Zilniece, D. Identifying spawning ecotypes in Baltic Sea flounder using otolith microchemistry.  ICES ASC 2017.

 

INSPIRE projektā iesaistītais BIOR pētnieks Didzis Ustups 2017. gada 11.-17. novembrī piedalījās Starptautiskajā plekstveidīgo zivju simpozijā, kuram tika sagatavota sekojoša prezentācija:

 • Ustups, D. & Zilniece, D. Turbot Scophthalmus maximus in the Baltic Sea – what could we learn from the last two decades. 2017. International Flatfish symposium, Saint Malo, France.

 

Institūta "BIOR" projekta īstenošanas 4.posma izmaksas bija 38 475.30 EUR apmērā, no tām Latvijas valsts dotācija ir 19 237.65 EUR, Eiropas Komisija nodrošina 19 237.65 EUR.  

Vairāk informācija par projektu BONUS INSPIRE mājas lapā: http://www.bonus-inspire.org/ 

 

Informācija sagatavota 05.04.2018.