logo

 

Parakstīts sadarbības līgums par “Apvārsnis 2020” programmas projekta “European Researchers’Night in Latvia 2018-2019” pasākuma “Eiropas Zinātnieku nakts 2018” īstenošanu 

2018. gada 12. jūlijā Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” parakstīja sadarbības līgumu par Apvārsnis 2020 programmas projekta “European Researchers’Night in Latvia 2018-2019” (NIGHTLV-2018-2019, projekta Nr. 819129) pasākuma “Eiropas Zinātnieku nakts 2018” īstenošanu 2018. gada 28. septembrī. 

Projekta ietvaros ir izstrādāta “Eiropas Zinātnieku nakts 2018” pasākuma programma atbilstoši projekta NIGHTLV-2018-2019 2.darba paketē (WP2) plānotajam, kā arī tiks nodrošināta šīs pasākumu programmas norise institūtā “BIOR” 2018. gada 28. septembrī. Saskaņā ar projekta darba paketi Nr.1 (WP1) tiks veikti publicitātes pasākumi, kurus organizēs VIAA. Savukārt 3. un 4. darba paketes ietvaros tiks apkopoti statistikas dati Zinātnieku nakts pasākuma ietekmes novērtējumam (WP3), kā arī tiks nodrošināta projekta vadība (WP4).   

Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas iniciēts pasākums, kas notiek katru gadu septembra pēdējā piektdienā, saistošā veidā skaidrojot zinātnes sasniegumus un ļaujot ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos. Zinātnieku nakts katru gadu notiek paralēli visās Eiropas Savienības valstīs. 

Kopējais finansējums “BIOR” Eiropas Zinātnieku nakts 2018 un Eiropas Zinātnieku nakts 2019 pasākuma programmu īstenošanai un ar to saistītajām aktivitātēm ir apstiprināts Projektā NIGHTLV-2018-2019 un tas ir EUR 11 150,00, tostarp Eiropas Komisijas līdzfinansējuma daļa ir EUR 8 362,00. Projekts tiek īstenots 20 mēnešu garumā, sākot no 2018. gada 1. maija.

logo

Publikācija sagatavota 06.08.2018.