Zinātniskais institūts „BIOR” no 24. aprīļa uzsāk vimbu un zandartu vaislas zivju nozveju

Lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību publiski pieejamās ūdenstilpēs, ir izstrādāta valsts programma „Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāns 2017.-2020. gadam”, kuras ietvaros institūta “BIOR” zivju audzētavas ik gadus Gaujas un Ventas upju baseinos izlaiž vismaz 6,031 miljonus, bet Daugavas baseinā vismaz 6,37 miljonus dažādu zivju sugu mazuļus un kāpurus.

2020. gadā atražošanas programmas ietvaros institūta "BIOR" zivju audzētavas plāno izaudzēt un ielaist dabiskajos ūdeņos 500 000 gab. vimbu un 550 000 gab. zandartu mazuļus. Vimbu mazuļi tiks audzēti zivju audzētavā “Dole”, bet zandartu – zivju audzētavās “Tome” un “Pelči”.

Lai iegūtu mazuļu izaudzēšanai nepieciešamos ikrus un pieņus to apaugļošanai, 2020. gada pavasarī paredzēts nozvejot 700 gab. vimbu un 275 gab. zandartu vaisliniekus.

Vaislas zivju nozveja tiks veikta, pamatojoties uz Institūta „BIOR” “Zivsaimniecisko programmu zvejai zivkopības nolūkos pavasarī nārstojošo zivju vaislinieku un ikru ieguvei 2020. gada sezonā”, kas ir saskaņota Zemkopības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijās.

Vaislas zivju nozveju plānots uzsākt 24. aprīlī.

Zveju, pamatojoties uz Valsts vides dienesta izdotām zvejas licencēm, veiks zvejnieki, kuri iepirkuma procedūrā par vimbu un zandartu vaislinieku piegādi Institūta “BIOR” zivju audzētavām iesniedza saimnieciski izdevīgāko (lētāko) piedāvājumu.

Vaislinieku zveju ar 600m zvejas tīkliem Daugavā posmā no Rīgas HES līdz Dienvidu tiltam un Sausajā Daugavā 1km augšup pa straumi no satekas vietas ar Daugavu veiks SIA “Priedmalas.” Zveja notiks diennakts tumšajā periodā pēc Rīgas HES turbīnu apturēšanas. Laika posmā no 24.04.2020. līdz 10.06.2020. (kopā nepārsniedzot 30 zvejas dienas) plānots nozvejot 700 gab. vimbu un 50 gab. zandartu vaislas zivis.

Atbildīgais par zveju – zivju audzētavas “Dole“ vadītājs Aivars Ignatovs, T.29468110.

Ķīšezerā ar 6 zivju murdiem veiks SIA “Baltezers”. Laika posmā no 24.04.2020. līdz 31.05.2020. plānots nozvejot 225 gab. zandartu vaislas zivis.   

Atbildīgais par zveju – zivju audzētavas “Tome“ vadītājs Ivars Putviķis, T.29299916.

 

Vaislas zivju nozveja tiks veikta, ievērojot Zvejniecības likumu un Ministru kabineta noteikumus Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.