Zinātniskais institūts „BIOR” no 20. septembra uzsāks lašu un taimiņu vaislas zivju nozveju

Lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību publiski pieejamās ūdenstilpēs, ir izstrādāta valsts programma „Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāns 2017.-2020. gadam”, kuras ietvaros institūta “BIOR” zivju audzētavas ik gadus Gaujas un Ventas upju baseinos izlaiž vismaz 6,031 miljonus, bet Daugavas baseinā vismaz 6,37 miljonus dažādu zivju sugu mazuļus un kāpurus.

Visiem audzētavās izaudzētajiem smoltiem tiek nogriezta tauskpura, tādējādi, kad zivis atgriežas upēs, var viegli atpazīt, vai zivs nāk no audzētavas vai no dabiskā nārsta. 2018. gadā veiktie pētījumi parādīja, ka Institūta "BIOR" audzētavu darbs ir sekmīgs un lielu daļu no lašu un taimiņu populācijas veido tieši audzētavu laši. Pagājušajā gadā, veicot vaislinieku zveju, ikru iegūšanai izmantoti no 53% līdz 100% audzētavu izcelsmes laši un taimiņi. Daugavas laša populācija ir unikāla ar to, ka mēs ilgstoši esam pratuši izaudzēt un uzturēt laša populāciju upē, kurā dabiskais nārsts nevar notikt.

Lai institūta "BIOR" zivju audzētavas varētu izaudzēt un ielaist dabiskos ūdeņos lašu un taimiņu mazuļus un smoltus, no šā gada 20. septembra zvejnieki uzsāks lašu un taimiņu vaislas zivju nozveju.

Vaislas zivju nozveja tiks veikta, pamatojoties uz Institūta „BIOR” Zivsaimniecisko programmu zvejai zivkopības nolūkos rudenī nārstojošo zivju vaislinieku un ikru ieguvei 2019. gada sezonā, kas ir saskaņota Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

2019. gada rudenī plānots nozvejot 690 gab. lašu un 670 gab. taimiņu vaisliniekus. No šiem vaisliniekiem plānots iegūt un izlaist atpakaļ Latvijas upēs 870 000 lašu un taimiņu smoltus un 390 000 lašu un taimiņu mazuļus.

 

Lašu nozveja tiks veikta Daugavā, Gaujā un Ventā, bet taimiņu – Daugavā, Gaujā, Ventā, Aģes grīvā un Braslā.

Vaislas zivju zveju, pamatojoties uz Valsts vides dienesta izdotām zvejas licencēm, veiks zvejnieki, kuri iepirkuma procedūrā par lašu ikru un taimiņu vaislinieku piegādi Institūta “BIOR” zivju audzētavām iesniedza saimnieciski izdevīgāko (lētāko) piedāvājumu.

  • Ventā Ventspils novadā vaislas zivju nozveju veiks zvejnieku saimniecība “Dunduri” ar zvejas tīkliem, kuru kopējais garums 300m. Zvejas laiks – 45 zvejas dienas no 20. septembra līdz brīdim, kamēr noķerti nepieciešamie vaislinieki, bet ne ilgāk, kā 30. novembrim.

Atbildīgais - zivju audzētavas “Pelči” vadītājs Valdis Plaudis. t.26142500

  • Daugavā zveja plānota Rīgas, Ķekavas un Salaspils pašvaldību teritorijās. Zveja tiks uzsākta 10. oktobrī un ilgs līdz brīdim, kamēr tiks noķerti visi nepieciešamie vaislinieki, bet ne ilgāk, kā līdz 30. novembrim.

Posmā no Rīgas HES līdz grīvai zveju ar 2 zivju murdiem (pastāvīgi) un 600m zvejas tīkliem veiks SIA “Baltezers”. Zveja ar tīkliem notiks tikai diennakts tumšajā periodā pēc Rīgas HES turbīnu apturēšanas. Posmā no Salu tilta līdz grīvai zveja tiks veikta ar 200 m zvejas tīkliem. Zveju veiks ZKS “Vecdaugava”.

Atbildīgais – zivju audzētavas “Tome“ vadītājs Ivars Putviķis. T.29299916

  • Posmā no Rīgas HES līdz Salu tiltam ar 300m zvejas tīkliem vaislinieku zveju veiks SIA “Priedmalas.” Zveja notiks tikai diennakts tumšajā periodā pēc Rīgas HES turbīnu apturēšanas. Atbildīgais – zivju audzētavas “Dole“ vadītājs Aivars Ignatovs. T.29468110
  • Aģes grīvā, Saulkrastu pašvaldībā zveju ar vienu zivju murdu veiks SIA “Normundīne”. Zveja tiks uzsākta 20. septembrī un ilgs līdz brīdim, kamēr tiks noķerti visi nepieciešamie vaislinieki, bet ne ilgāk, kā līdz 10. novembrim. Atbildīgais - zivju audzētavas “Tome“ vadītājs Ivars Putviķis. T.29299916
  • Gaujā zveja plānota Carnikavas novadā ar vienu zivju murdu un 2 zivju tīkliem (200m) un pārmaiņus (atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem) Ādažu, Krimuldas, Pārgaujas un Līgatnes novados ar vienu zivju murdu un 2 zivju tīkliem (200m). Zveja ar tīkliem plānota ne vairāk, kā 25 zvejas dienas. Vaislinieku nozveja tiks uzsākta 20. septembrī un ilgs līdz brīdim, kamēr tiks noķerti visi nepieciešamie vaislinieki, bet ne ilgāk, kā līdz 30. novembrim. Carnikavas novadā zveju veiks SIA “Leste”, Ādažu, Krimuldas, Pārgaujas un Līgatnes novados – SIA “Salas zveja”. Atbildīgais par zveju – zivju audzētavas “Kārļi “ vadītājs Jānis Balodis. T.29299548
  • Braslas upē, Pārgaujas novadā zveja ar vienu zivju murdu tiks uzsākta 20. septembrī un ilgs līdz līdz brīdim, kamēr tiks noķerti visi nepieciešamie vaislinieki, bet ne ilgāk, kā līdz 30. novembrim. Zveju veiks Institūta “BIOR” zivju audzētavas “Brasla” darbinieki. Atbildīgais par zveju – zivju audzētavas “Kārļi “ vadītājs Jānis Balodis. T.29299548

 

Vaislas zivju nozveja tiks veikta, ievērojot Zvejniecības likumu un Ministru kabineta noteikumus Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.