Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" kā sadarbības partneris piedalīsies Valsts pētījuma programmas "COVID-19 seku mazināšanai" projekta īstenošanā

Šā gada 30. jūnijā Latvijas Zinātnes padomes komisija apstiprināja Valsts pētījuma programmas (VPP) “COVID-19 seku mazināšanai” projektu Nr.VPP-COVID-2020/1-0008 "Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā", ko iesniedza Latvijas Universitāte kopā ar sešiem sadarbības partneriem - Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, Rīgas Stradiņa universitāti,  Elektronikas un datorzinātņu institūtu, Rīgas Tehnisko universitāti, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR" un Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Projekta mērķis - izmantojot multidisciplināru pieeju, raksturot SARS- COV -2 epidemioloģisko izplatību Latvijā un izstrādāt efektīvas nākotnes epidēmiju kontroles stratēģijas.

Pētījums veicinās Latvijas sistēmisko gatavību COVID-19 un citu respiratoro vīrusu izraisītām epidēmijām arī nākotnē. Tiks veikta visaptveroša analīze, lai izsekotu SARS-COV-2 vīrusa izcelsmei un izplatībai Latvijā, izmantojot mūsdienīgu epidemioloģisko un molekulāri ģenētisko datu analīzi, raksturojot dažādu vīrusu celmu izplatību valstī, īpašu uzmanību pievēršot masveida inficēšanās gadījumiem. Šī pieredze paātrinās turpmāko uzliesmojumu izmeklēšanas un kontroles pasākumu ātrumu. Tiks sagatavoti uz pierādījumiem balstīti ieteikumi par drošības pasākumiem skolās, slimnīcās, darba vietās un kultūras pasākumos, balstoties uz sistemātisku literatūras pārskatu un eksperimentiem. Seroprevalences pētījumu gaitā, iespēju robežās tiks izvērtēts populācijas imunitātes līmenis, kā arī optimizēta vīrusa noteikšanai nepieciešamo paraugu ņemšanas metodoloģija skrīninga programmas ietvaros. Pētījumā īpaša uzmanība tiks pievērsta SARS-COV2 vīrusa klātbūtnei notekūdeņos un mājdzīvnieku populācijā.

Projektam piešķirtais kopējais finansējums ir 497 580 EUR.
Projekta īstenošanai laiks no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim.

Vairāk informācijas šeit

Informācija sagatavota 14.07.2020.

VPP COVID-19