Zinātniskais institūts ”BIOR” 2020. gadā īsteno Zemkopības ministrijas atbalstītu zinātnisko projektu: “Ar jaunām ģenētisko modifikāciju metodēm iegūtu pārtikas, dzīvnieku barības un to piedevu noteikšana un šādu produktu zinātniskā riska novērtējums”

 

2018. gada 25. jūlijā Eiropas Kopienas Tiesa lēma, ka organismi, kas iegūti ar jaunām mutaģenēzes metodēm, tas ir, ar genoma rediģēšanu, atšķirībā no konvencionālajām mutaģenēzes metodēm, "kuras ir bieži izmantotas un kurām ir ilgas drošas lietošanas vēsture", nav atbrīvotas no tiesību aktiem, kas attiecas uz ĢMO. Klasiskajiem ĢMO, kas ir reģistrēti Eiropas Savienībā izmantošanai pārtikā, barībā, cita veida pārstrādē un audzēšanai, pieteicējs izstrādā un Kopienas References laboratorija par ĢMO (Joint Research Centre) validē atbilstošās noteikšanas metodes, kas balstītas uz PCR. Pašlaik ES nav Kopienas References laboratorijas apstiprinātu metožu, ar kurām būtu iespējams detektēt organismus, kas iegūti ar genoma rediģēšanas metodēm. No zinātniskajām publikācijām šajā jomā secināms, ka metodes šādu organismu noteikšanai galvenokārt būs balstītas uz jaunās paaudzes sekvencēšanas tehnoloģijām (next generation sequencing, NGS).

Projekta mērķis ir ar jaunām ģenētisko modifikāciju metodēm iegūtu pārtikas produktu, dzīvnieku barības un to piedevu diagnostisko metožu un iespējamo risku novērtēšana Latvijā.

Projektā divu gadu laikā paredzēts veikt diagnostikas iespēju izpēti un zinātniskā riska analīzi organismiem, kas iegūti ar jaunajām mutaģenēzes metodēm un tādām jaunajām tehnoloģijām kā gene drive un citām jaunajām audzēšanas metodēm atbilstoši Latvijas tautsaimniecībai. Projekta noslēgumā tiks veikta riska vadības rekomendāciju izstrāde lēmumpieņēmējiem.

 

Projekta pirmā gada rezultāti tiks publicēti 2020. gada decembrī.

 

Informācijas par projektu publicēšanas vieta: www.bior.lv.